Kerkhof

Rond 1892 woonden in de Weesinrichting Neerbosch bijna 1100 kinderen.
Aanvankelijk maakte men voor het begraven van de wezen gebruik van het kerkhof bij de dorpskerk van het dorpje Neerbosch (Dorpsstraat 112, Neerbosch / Nijmegen).
Geleidelijk ontstond de behoefte overleden kinderen en hun begeleiders dichter bij de weeshuizen op het eigen terrein te begraven.
In 1877 werd daarom een stukje grond gekocht van ongeveer 25 bij 32 meter ten behoeve van de aanleg van een ‘eigen’ kerkhof.
Wezen, medewerkers en bestuursleden vonden op dit kerkhofje hun laatste rustplaats, overschaduwd door een oude treurbeuk.
Momenteel zijn van de 526 begravingen nog 40 graven zichtbaar, waaronder die van de stichter Johannes van ’t Lindenhout en zijn vrouw Hendrina (gestorven in resp. 1918 en 1900).
De begraafplaats is uniek, vanwege het grote aantal begraven kinderen.

Naast de indrukwekkende treurbeuk staat een gedenksteen opgericht 10 mei 1934.

Ter gedachtenis
aan onze familie
en vrienden die
wij hier achterlieten

           De Oudweezen

Het kerkhof, in 1951 qua oppervlakte verdubbeld, is nog steeds in gebruik.
In het Van ’t Lindehoutmuseum bevinden zich de begraafregisters van deze begraafplaats.
De registers lopen van 14 april 1879 tot en met de laatste ter aarde bestelling op 24 oktober 2016 (overleden op 16 oktober 2016).
Drie leden van de BVKN hebben de Stichting Memento Mori opgericht die eigenaar is geworden van het Weezenkerkhof.
Voor meer informatie zie de website van deze stichting: weezenkerkhof.nl

Top